Aquesta web utilitza 'cookies' pròpies i de tercers per oferir-te una millor experiència i servei. Al navegar o utilitzar els nostres serveis, acceptes l'ús que fem de les 'cookies'. De tota manera, pots canviar en qualsevol moment la configuració del navegadot per evitar-les.
Acceptar Més informació
Cel Nocturn de Qualitat

Els espais amb un cel nocturn de qualitat (ECNQ) són àrees que han mantingut uns certs nivells de qualitat del cel nocturn, i que per les seves singulars característiques, es considera convenient atorgar-los un distintiu. La declaració dels espais amb un cel nocturn de qualitat, que es fa per resolució del Director o la Directora General competent en matèria de contaminació lumínica, ha d’incloure la delimitació de l’àrea que es declara i l’aprovació d’un pla de prevenció de la contaminació lumínica amb l’objectiu de mantenir i millorar les seves condicions.

Amb la resolució TES/37/2017, de 20 de gener, es declaren dos espais amb un cel nocturn de qualitat al municipi de Saldes, el mirador de Gresolet i el mirador de L’Espà.

El conjunt del municipi es troba situat en zona E1 que és una zona de màxima protecció envers la contaminació lumínica.

RESOLUCIÓ TES/37/2017, de 20 de gener, per la qual es declaren dos espais amb un cel nocturn de qualitat al municipi de Saldes.
Antecedents:
El 4 d'octubre de 2016, per resolució de la directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, i a instància de l'Ajuntament de Saldes, s'acorda l'inici dels procediments de declaració de dos espais amb un cel nocturn de qualitat al municipi de Saldes i d'aprovació del Pla de prevenció de la contaminació lumínica presentat per l'Ajuntament esmenat, prèvia comprovació del compliment dels requisits establerts en l'article 8 del Decret 190/2015, de 25 d'agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn.
El 19 d'octubre de 2016 es publica en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l'anunci pel qual se sotmet a informació pública la resolució per la qual s'acorda l'inici dels procediments de declaració del mirador de Gresolet i de la plaça de l'Espà com a espais amb un cel nocturn de qualitat al municipi de Saldes i d'aprovació del Pla de prevenció de la contaminació lumínica presentat per l'Ajuntament de Saldes (DOGG núm. 7229-19.10.2016).
S'ha donat audiència a les persones físiques i jurídiques que puguin estar interessades en el procediment.
El 22 de desembre de 2016, el Servei de Prevenció i Control de la Contaminació Acústica i Lumínica, una vegada valorades les al·legacions rebudes, informa favorablement la continuació de la tramitació del procediment de declaració de dos espais amb un cel nocturn de qualitat al municipis de Saldes.

MES
Punts d'observació